تگ های عمومی
تگ های عمومی تگ هایی هستند که نیازی نیست آنها را بین تگ خاصی قرار دهید .
<-BlogUrl-> نمایش آدرس وبلاگ
<-BlogAndPostTitle-> نمایش عنوان وبلاگ شما به همراه عنوان صفحه ي داخلي
<-BlogTitle-> نمایش عنوان وبلاگ
<-BlogDescription-> نمایش توضیح وبلاگ
<-BlogId-> نمایش شناسه وبلاگ
<-BlogXmlLink-> نمایش آدرس خوراک وبلاگ
<-BlogCustomHtml-> نمایش اسکریپت های خاص وارد شده در قسمت تنظیمات وبلاگ
<-BlogArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو وبلاگ
<-OnlineVisitors-> نمایش تعداد افراد آنلاین
<-OnlineUsers-> نمایش تعداد اعضای آنلاین جدید
<-TodayVisits-> نمایش تعداد بازدید امروز
<-YesterdayVisits-> نمایش تعداد بازدید دیروز
<-WeekVisits-> نمایش تعداد بازدید هفته قبل
<-MonthVisits-> نمایش تعداد بازدید ماه قبل
<-YearVisits-> نمایش تعداد بازدید سال قبل
<-AllVisits-> نمایش تعداد کل بازدید ها
<-BlogUsersCount-> نمایش تعداد کل اعضای وبلاگ جدید
<-BlogPostsCount-> نمایش تعداد مطالب وبلاگ
<-BlogCommentsCount-> نمایش تعداد نظرات وبلاگ
<-TodayGoogleEntrance-> نمایش تعداد ورودی های امروز وبلاگ
<-YesterdayGoogleEntrance-> نمایش تعداد ورودی های دیروز وبلاگ
<-TodayDate-> نمایش تاریخ امروز
<-BlogUpdateDate-> نمایش تاریخ بروز رسانی
<-BlogUpdateTime-> نمایش ساعت بروز رسانی