بلاک جستجو در وبلاگ
این بلاک برای جستجو در عناوین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
<SearchBoxBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-SearchBoxInput-> نمایش فیلد جستجو
<-SearchBoxSubmit-> نمایش دکمه جستجو
<SearchBoxSubmitValue= پویش > اختصاص نام برای دکمه جستجو
searchboxbtn کلاس دکمه جستجو
searchboxipt کلاس فیلد جستجو
</SearchBoxBlock> کد پایان دهنده بلاک