بلاک صفحه بندی
این بلاک برای نمایش صفحات دیگر وبلاگ بکار برده می شود .
<BlogNextAndPreviousBlock> کد آغاز کننده بلاک
</BlogNextAndPreviousBlock> کد پایان دهنده بلاک
pagination کلاس دربردارنده ی بلاک
current کلاس صفحه ی فعلی