بلاک ورود اعضا به وبلاگ
این بلاک برای نمایش فرم ورود به وبلاگ بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای میهمانان وبلاگ قابل مشاهده است .
<SignInBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-SignInBlock-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignInBlock-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignInBlock-Button-> نمایش دکمه ورود
</SignInBlock> کد پایان دهنده بلاک