سرویس های پشتیبانی شده
در حال حاضر مترجم قالب توانایی ترجمه قالب سرویس های بلاگفا، میهن بلاگ و بلاگ اسکای را دارد.
قالب های رزبلاگ
قالب های رزبلاگ بیشترین سازگاری با سرویس فردبلاگ را دارند. برای ترجمه قالب های رزبلاگ به مترجم قالب رزبلاگ مراجعه کنید.
توجه
مترجم قالب توانایی افزودن امکانات خاص فردبلاگ به قالب های ترجمه شده را ندارد و فقط کار ترجمه را انجام میدهد. برای مشاهده کد تمامی امکانات فردبلاگ، به صفحه راهنما مراجعه کنید.
مترجم قالب